vajinismus-turleri-16-2

Vajinismus Türleri

Vajinismus sorunu, ‘cinsel ilişkiye girememe’ olarak bilinmektedir. Ancak vajinismus kendisini farklı şekillerde gösterebilir. Vajinismus türleri, farklı görünme şekilleri ele alınmaktadır.

Vajinismus Türleri

Vajinismus sorunu, cinsel ilişkiye girememe olarak bilinmektedir. Ancak vajinismus kendisini farklı şekillerde gösterebilir. Bu bölümde vajinismus türleri, farklı görünme şekilleri ele alınmaktadır.

Birincil Vajinismus

Ezelden beri hiçbir şekilde cinsel birleşmenin sağlanamaması durumudur. İlk ilişki denemelerinden bu yana sonuç alınamamıştır. En sık görülen vajinismus türüdür. Vajinismus hastalarının büyük bir kısmı eşleri ile hiçbir şekilde ilişkiye giremediği için halen bakiredirler.

Bir kısmı ise yalnızca bir veya birkaç zorlu denemeden sonra ilişkiyi gerçekleştirememişlerdir. Bunların tamamı ‘primer vajinismus’ olarak da tabir edilen birincil vajinismus grubunda yer alır.

İkincil Vajinismus

Önceden sağlıklı şekilde ilişki mümkün iken, yaşanmış bir travmaya bağlı olarak ‘sonradan gelişen vajinismus’ türüdür. Primer vajinismusa göre daha nadir görülür. ‘Sekonder vajinismus’ olarak da bilinmektedir. Zor doğum, acılı bir kürtaj, jinekolojik müdahale, hatta ağrılı bir jinekolojik muayene dahi ikincil vajinismusa neden olabilir.

Diğer taraftan taciz, tecavüz gibi bir cinsel travma mağduru olma da sekonder vajinismus sebebi olabilmektedir. Cinsel travmalar sonrasında kadınlarda vajinismus haricinde cinsel isteksizlik, tiksinti ve uyarılma problemleri de yaygın olarak izlenmektedir.

Aparoni (Apreunia)

Latince kökenli bu kelime genel anlamda cinsel ilişkiye girememe sorununu tarif eder. Kadın veya erkeğe bağlı, psikolojik veya fiziksel pek çok sorun aproni nedeni olabilir. Vajinismus problemi de psikolojik orijinli bir apronidir.

Disparoni (Dyspareunia)

Disparoni; cinsel ilişki ağrısı veya cinsel birleşmede ağrı anlamına gelir. Genellikle fiziksel (organik) kökenlidir. Bu hastalarda tedavi öncesi kesin tanının konulması çok önemlidir. Yapılan jinekolojik muayene sonrasında net olarak tanı konulmakta ve buna göre tedavi şekillendirilmektedir.

Vajinismus hastalarının pek çoğu eşleri ile hiçbir şekilde ilişkiye giremezler. Nadir bir bölümü ise zar, zor, ağrılı ve kasılmalar eşliğinde eşleriyle birlikte olabilirler. Yani vajinismus sorununda da disparoni (dyspareunia) izlenebilmektedir.

Vulvar Vestibulitis Sendrom (VVS)

‘Vulvar Vestibulitis’ adı da verilmektedir. Vajinanın dış kısmında kızlık zarının komşuluğunda kalan bölgeye ‘vestibulm’ adı verilir. Vestibulm yangısı (enflamasyonu) kadınlarda en fazla ağrılı cinsel birleşme sorununa yol açmaktadır. Buradaki enflamasyon genelde sık geçirilen vajinal enfeksiyonlara, kronik irritan (tahriş edici) maddelere ve HPV enfeksiyonuna bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Vulvar Vestibulit sendrom tedavisinde genital lazer, genital RF gibi cerrahi dışı yöntemler, eğer sonuç vermezse de operasyonla buradaki cilt dokusunun çıkarılması uygulanmaktadır.

Vajinismus tedavisi öncesi jinekolog muayenesi önemli!

Cinsel ilişkiye giremeyen veya ağrılı şekilde giren tüm kadınlar öncelikle detaylı bir şekilde sorgulanmalı (tıbbi anamnez),daha sonrasında ise basit bir jinekolog muayenesinden geçirilmelidirler. Böylelikle vajinismus veya disparoni net olarak teşhis edilebilecektir. Sorunu yaşayan hastalarda vajinismus türleri, vajinismus belirtileri, nedenleri ve derecesi tedavi akışını yakından etkilemektedir.

Comments are closed.