m_PgIa5U

Jinekolojik Kanserler

Jinekolojik Kanserler Nelerdir?

Kadın vücudunda görülen kanser türleri olarak tanımlanabilen jinekolojik kanserler, temelde kadın üreme organları ile ilişkilidir. Günümüzde en sık görülen jinekolojik kanser türleri, rahim, yumurtalık ve rahim ağzı kanserleridir. Erken tanının önemli olduğu her üç kanser türünde de cerrahi tedavi seçeneğinin yanı sıra kemoterapi ve radyoterapi gibi ek tedavi yöntemleri de uygulanır. 

Sık görülen bu 3 kanser türünde de tedaviye olumlu yanıt alma oranı yüksektir. 

Jinekolojik kanserlerin belirtileri yumurtalık, rahim, rahim ağzı gibi kaynaklandıkları organlara göre farklılık gösterir.  Tanı çalışmaları da etkilenen bölgeye yönelik olarak

·    jinekolojik muayene, radyolojik tetkikler, ·    laboratuvar tetkikleri olarak gruplanabilir.Tanı konduktan sonra her organın evrelemesi ve tedavi planlaması yapılır.

Jinekolojik Kanserlerin Risk Faktörleri Nelerdir?

Jinekolojik kanser türlerini tetikleyen pek çok faktör bulunur. 
·    Aile öyküsü, ·    hiç doğum yapmamış olmak, ·    cinsel yolla bulaşan hastalıklar geçirmek, ·    kilolu olmak, ·    düzenli jinekolojik muayeneye gitmemek,·    sigara kullanmak, kişinin kadın kanserlerine yakalanma olasılığını artıran etkenlerin bir kısmıdır. 

Rahim Kanseri 

Tıp dilinde endometrium kanseri olarak tanımlanan rahim kanseri, jinekolojik kanser türleri içinde en sık karşılaşılan kanser türüdür. Hastalık hemen her yaş grubunda görülebilse de 55 yaş ve üzeri kadınlar arasında daha yaygındır. Rahim, her ay âdet döngüsü içinde bir miktar kalınlaşarak olası gebeliğe karşı kendini hazırlar. 
Gebeliğin oluşmadığı durumlarda ise hormonların etkisiyle pul pul dökülerek incelir. Rahmin kalınlaşan ve incelen bu iç kısmı endometrium olarak adlandırılır. Endometrium kanserine yol açan, bu dokuya ait hücrelerdir.

Rahim Kanseri Neden Olur?
Endometrium kanserinin neden oluştuğu tam olarak açıklanamasa da âdet döngüsü boyunca rahim duvarının kalınlaşıp incelmesini sağlayan östrojen ve progesteron seviyelerindeki değişimlerin rahim kanserini tetiklediği düşünülür. Kişide rahim kanseri görülmesini etkileyen risk faktörleri bulunur. Jinekolojik kanser risk faktörleri kapsamında da değerlendirilebilen bu risklerin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:
·    Aile öyküsü,·    İleri yaş,·    İlk âdet kanamasının erken yaşta başlaması,·    Geç menopoz,·    Hiç doğum yapmamış olmak,·    Kısır olmak,·    Obezite,·    Diyabet,·    Polikistik over sendromu.


Rahim Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Endometrium kanserinin belirtilerinden en yaygın olanı vajinal kanamadır. Âdet döngüleri arasında kanama olması ve kanama miktarının fazla olması sık görülen rahim kanseri belirtilerindendir. Menopoz döneminde vajinal kanama olması da yüksek ihtimalle rahim kanseri varlığını işaret edebilir. Bunların yanı sıra pelvik bölgede ağrı, karın ağrısı, şişkinlik hissi gibi semptomlar da rahim kanseri belirtileri arasında yer alır.


Rahim Kanseri Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Rahim kanseri tanısı için vajinal ultrason, histeroskopi, küretaj yöntemi ile alınan dokunun patolojik açıdan değerlendirilmesi, BT ve MR gibi pek çok yöntemden faydalanılır. Rahim kanseri tedavisi ise kanserin türü ve evresine göre farklı şekillerde düzenlenir. Cerrahi yöntemin yanı sıra, hormon tedavisi, kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi seçeneklerinden biri ya da birkaçı uygulanabilir.

Yumurtalık Kanseri 

Jinekolojik kanser türleri arasında sık görülen bir diğer kanser türü, yumurtalık kanseridir. Hemen her yaş grubunda ortaya çıkabilen hastalığın ortalama görülme yaşı 63’tür. Tıpta over kanseri olarak da tanımlanan bu kanser türü, çoğunlukla pelvis bölgesine ve karın içine yayılana kadar belirtiye neden olmaz. Yumurtalık kanseri, epitelyal (yumurtalığın dış kısmındaki hücrelerden kaynaklı), germ hücreli (yumurta üreten hücrelerden kaynaklı) ve stromal (hormon üreten hücrelerden kaynaklı) tümörlerden oluşur.


Yumurtalık Kanseri Neden Olur?
Yumurtalık kanserinin neden kaynaklandığı henüz tam olarak anlaşılamasa da over kanserini tetiklediği düşünülen bazı risk faktörleri bulunur. Genetik faktörler başta olmak üzere hormonal ve çevresel faktörler, yumurtalık kanseri nedenleri arasında sıralanabilir. Yumurtalık kanserine neden olan etkenlerin bir diğer kısmı şu şekilde sıralanabilir:
·    Ailede meme ve / veya yumurtalık kanseri öyküsü bulunması·    Yumurtlamayı artıran ilaçların kullanımı·    Hiç gebe kalmamış olmak·    Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı·    Obezite·    İleri yaş


Yumurtalık Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Yumurtalık kanseri, ileri aşamalara kadar belirti göstermez. Var olan belirtiler ise çoğunlukla kişiye özeldir. Ancak karın ağrısı, mide rahatsızlıkları, şişkinlik gibi semptomlar, yumurtalık kanseri belirtileri arasında sıralanabilir. Hastalığın ileri safhalarında, ele gelen kitle, karında sıvı birikmesi, basınç hissi, idrar ve bağırsak problemleri görülür. Vajinal kanama, âdet düzensizliği, menopoz sonrası kanama, kilo kaybı, kasık ağrısı, iştah kaybı, gaz, bulantı, sık idrara çıkma ihtiyacı gibi semptomlar da over kanseri belirtileri arasında sıralanabilir.


Yumurtalık Kanseri Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Yumurtalık kanserinin erken dönemde fark edilebilmesi için rutin olarak jinekolojik kontrollerin yapılması önemlidir. Yapılan kontroller sırasında kitlenin fark edilmesi, erken tanıya olanak tanır. Hastalığın tanısı için pelvik muayene, ultrasonografi, BT, MR, kan testleri ve patolojik inceleme gibi yöntemlere başvurulur. Yumurtalık kanseri tedavisi için cerrahi yöntemlerin yanı sıra kemoterapi ve radyoterapi uygulamalarından faydalanılır.

Rahim Ağzı Kanseri 

Tıp dilinde serviks kanseri olarak da tanımlanan rahim ağzı kanseri, nedeni bilinen ve önlenebilen bir hastalıktır. Rahmin, vajinaya bağlandığı kısım olarak açıklanabilen rahim ağzında oluşan kanserlerinin %99’unda etken, HPV’dir (human papillomavirus, insan papilloma virüsü).


Rahim Ağzı Kanseri Neden Olur?
HPV, rahim ağzı kanserine yol açan etkenlerin başında yer alsa da bu virüs, serviks kanserinin tek nedeni değildir. HIV gibi enfeksiyonlar da rahim ağzı kanserine neden olabilir. Rahim ağzı kanseri için risk faktörlerinin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:
·    Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar·    16 yaşından önce cinsel açıdan aktif olmak·    Uzun süreli doğum kontrol hapı kullanımı·    Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların kullanımı·    Yüksek doğum sayısı·    Dengesiz beslenme·    Sigara kullanımı


Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri Nelerdir?
Rahim ağzı kanseri pek çok belirtiye yol açabilir. Ara kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı, cinsel ilişki sonrasında kanama, kötü kokulu vajinal akıntı, menopoz sonrası kanama, bacakların birinde ya da her ikisinde şişkinlik ve idrar sırasında ağrı, serviks kanseri belirtileri olarak sıralanabilir.


Rahim Ağzı Kanseri Tanı ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
Düzenli olarak yapılan rahim ağzı taraması, rahim ağzı kanserinin tanısın erken dönemde koyulmasını sağlar. HPV testi, pap smear testi gibi yöntemler, rahim ağzı kanserinin tanısında kullanılan yöntemlerin başında yer alır. Serviks kanseri tedavisi de jinekolojik kanserler tedavi yöntemlerine benzer niteliktedir. Cerrahi girişimlerin yanı sıra kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavi yöntemlerine rahim ağzı kanserinde de sıklıkla başvurulur.

Comments are closed.