rahim-ici-polip-anatomi

Endometrial Polip

Endometrial Polip Nedir, Nasıl Tedavi Edilir ?

Rahim içi polip rahim iç tabakasından (endometrium) gelişen lezyonlardır. Rahim içi polip en sık rahimin fundus bölgesinde gelişirler. Endometrial(rahim içi) polip gelişiminde estrojen hormonunun etkisi olduğu düşünülmektedir.

Polip rahim içinden gelişen iyi huylu bir et parçasıdır.

Endometrial poliplerin kanserleşmesi çok nadirdir, 1000’de 3-5 oranında polipler kanserleşebilir.

Polip Patoloji

Endometrial poliplerin stromasında belirgin kan damarlarının oluşturduğu merkezi çekirdeği çevreleyen glandüler proliferasyonla karakterizedir.

Polipler kötü huylu değildir ama poliplerde kanser olma ihtimali binde 3 civarındadır.

Rahim İçi ve Rahim Ağzı Polip

Rahim içi polip sıklığı rahim biyopsisi ve rahimi alınan kadınlarda yapılan incelemelerde %10-20 oranında poliplere rastlandığı gösterilmiştir. Endometrial polip 20 yaşın altında kadınlarda görülme olasılığı azdır.Polipler 40-50’li yaşlarda daha sık gözükür.Poliplerin %60’ı menopoz öncesi (premenopoz)dönemlerde gözükür.

Polip Belirtileri

Poliplerin coğu asemptomatiktir. Yani çoğu herhangi bir belirti vermezler. Rahimde polip olan kadınlarda en sık belirti düzensiz vajinal kanamalardır. Anormal vajinal kanaması olan kadınlarda yapılan araştırmalarda %30’unda polipe rastlanmıştır. Polip olan kadınlarda tipik olarak kahverengi vajinal akıntı görülür. Kahverengi vajinal akıntısı olan kadınların polip olup olmadığının veya rahimde başka bir sorun olup olmadığının mutlaka tecrübeli bir jinekolog tarafından değerlendirilmesi gerekir. Kahverengi akıntı Poliplerde sık olarak görülür.

Endometrial Polip Gebeliğe Engel Olur Mu ?

Polipler üreme çağında sık görülen lezyonlardır. İnferil populasyonda sık rastlanırlar. Polipler rahim içinde değişik boyutlarda ve değişik sayılarda ve değişik yerlerde gelişebilirler. Poliplerin biyolojik karekterleri, poliplerin patolojik özellikleri ve polip oluşturan etkenler poliplerin üreme üzerine etkilerininden sorumlu olabilirler. Polipin kendisi ya direkt etkileri ile yada polip üreten faktörlerin indirekt etkileri ile üreme üzerine olumsuz etkilerde bulunurlar. Teorik olarak polipler gebeliğin oluşmasında olumsuz etki olarak şunlarla katkıda bulunabilirler;

  • düzensiz rahim içi kanamalar yapmaları
  • inflamatuar endometrial cevap oluşturmaları(ria benzeri)
  • sperm geçişinde obstriktif defekt oluşturma olasılığı
  • embriyonun rahime tutunmasında fiziksel ve endokrin(glycodelin molekülü) engel oluşturma
  • embriyo tutunması ve gelişmesine olumsuz mikro çevre etkisi.

Yukarıda sıralan etkilerinden dolayı rahim içi poliplerin hamileliğe engel oluşturabilirler.

Endometrial Polip Tanısı Nasıl Konur ?

Endometrial polip tanısı basit bir ultrason muayenesi ile tecrübeli bir jinekolog tarafından hemen konulabilir.Polip tanısı için şu yöntemlerden yararlanılabilir;

SİS (Serumlu rahim incelenmesi)

Sis yöntemi yüksek doğruluk oranı,güvenli,hızlı ve minimal invaziv etkisi nedeniyle polip tanısında kullanılan bir tanı yöntemidir.

HSG (rahim filmi)
Rahim polip tanısında rahimde dolma defekti şeklinde polipler gözükebilirler.

Histeroskopi

Polip histeroskopi tanısı hem tanı hemde tedavi açısından en önemli araçtır.Histeroskopi ile polipler tespit edilerek aynı seansda alınırlar.

MR

Polip tanısında mr rutin olarak kullanılan bir tanı aracı değildir.

Endometrial Polip Ameliyatı

Polip tedavisi polipin cerrahi olarak çıkartılmasıdır. Polipler histeroskopi denen inceleme yöntemi ile rahim içine kamera il bakılarak değerlendirilir ve aynı anda makas ile kesilerek çıkartılır. Polip çıkartılmasında bu işlemi yapan doktorun tecrübesi önemlidir.

Polip Ameliyatı , Histeroskopi İle Polip Çıkartılması Ameliyatı

Endometrial polip tedavisi polipin cerrahi olarak çıkartılması ile yapılır.Polip şu yöntemlerle çıkartılabilir.

  • Küretaj(D&C)
  • Histeroskopik polip rezeksiyonu
  • Transvajinal ultrason eşliğinde polip çıkartılması

Endometrial Polip Alınmazsa Ne Olur ?

Endometrial polipler çıkartılmazsa düzensiz ve yoğun kanamalar ve ara kanamaları devam eder ve buna bağlı kansızlık olabilir. Hastanın cinsel hayatı ve sosyal hayatı bozulur ve kansızlık gelişirse de süerekli halsizlik ve yorgunluk olur.  Endometrial poliplerin kanserleşme olasılığı azda olsa vardır ve çıkarılmayan poliplerde kanserleşme özellikle menapoz sonrası kadınlarda olur ama aşırı obez ve polikistik over sendromu olan kadınlarda menapoz öncesi dönemde de görülebilir.

Polipler düzensiz kanama yaparak ve endometrial kavitede embriyonun tutulmasını bozarak gebe kalmayı da engelleyebilir. Gebe kalamayan ve polip tespit edilen kadınlarda poliplerin çıkartılması uygun olacaktır.

Polip Ameliyatı Ne Kadar Sürer ve Sonrası

Polip ameliyatı ayaktan günübirlik cerrahi girişim şeklinde yapılır, hastanede yatılması gerekmez. Ameliyattan önce 4-6 saat açlık yeterlidir. Hafif bir sedasyon analjezisi ile yapılır. Normal şartlarda işlem 10-15 dakika sürer. ve sonrasında hasta uyandıktan ve kendine geldikten sonra 1-2 saat içinde hastaneyi terk eder. Ertesi gün normal hayatına devam eder ve işlemden sonra birkaç gün az az kanaması olabilir. Poliplerin az da olsa tekrarlama riski mevcuttur o nedenle işleminizi yapan doktora belli aralıklarla kontrole gitmek uygun olacaktır. Normalde polip ameliyatı sonrası adet düzensizliği düzelir ara kanamalar geçer ve kanamaların miktarı azalır. Şikayetlerde düzelme olmazsa yine doktorunuza görünmeniz gerekir.

Endometrial polip tedavisi sonrası cinsellik kanama durduktan sonra başlayabilir.

Endometrial Poliplerin Bitkisel Tedavisi

Endometrial poliplerin bitkisel tedavisi, alternatif ilaçlar ile tedavisi veya hacamat uygulayarak düzelmesi söz konusu değildir. Bu şekilde alternatif ve bilimsel olmayan yaklaşımlar sadece vakit ve paranızın israf edilmesidir. Lütfen bu tür yaklaşımlara itibar etmeyiniz.

Rahim içi endometrial polipler düzensiz kanama , ara kanaması, kahverengi lekelenme, adet kanamasının artması , ilişki sonrası kanama gibi belirtilere yol açabilir. Bu nedenle halsizlik yorgunluk gibi kanamanın artması ile ilişkili şikayetlere neden olur. Endometrial poliplerin tedavisinde histeroskopi en çok uygulanana ve en başarılı ameliyatdır. Rahim içine milimetrik bir kamera ile girilerek polip görülür ve mikro bir makas ile kesilerek çıkartılır. Polip ameliyatları günübirlik uygulanır, hastanede yatmayı gerektirmez.

Rahim içi poliplerin kanser olma ihtimali binde 3 oranındadır. Polip zemininde gelişen bir kanser olduğunda hastanın yaşına ve çocuk beklentisine göre tedavi planlanmalıdır.

Endometrial Polipler Gebeliğe Engel Mi ?

Polipler düzensiz kanama yaparak ve endometrial kavitede embriyonun tutulmasını bozarak gebe kalmayı da engelleyebilir. Gebe kalamayan ve polip tespit edilen kadınlarda poliplerin çıkartılması uygun olacaktır.

Endometrial Polipler Ağrı Yapar Mı ?

Polipler ağrı yapmaz ama kanama düzensizliği yaparak adet sancısında yaşanan ağrıların oluşmasına sebep olabilir.

Tamoksifen Kullanan Meme Kanseri Hastalarında Endometrial Kalınlaşma ve Polipler

Tamoksifen, östrojene duyarlı meme kanseri hastalarının 5-10 yıl kullanması gereken bir ilaçtır. Bu ilaç meme kanseri tekrarlamasını, kanserin diğer memede tekrarlamasını ve metastaz yapmasını azaltır. Ayrıca hastaların yaşam süresini uzatır ve meme kanserine bağlı ölüm riskini azaltır. Bu sebeplerle önemli bir ilaçtır. Tamoksifen meme kanseri üzerine koruyucu ve faydalı birçok etkide bulunurken yumurtalık ve rahim üzerinde birtakım olumsuz etkilerde bulunabilir. Tamoksifen yumurtalıklarda kistlerin gelişmesine sebep olur bu kistlerin çoğu basit ve ameliyat gerektirmeyecek kistlerdir. Bunun tecrübeli bir kadın doğum uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Birçok hasta tamoksifene bağlı kist geliştiği söylenilerek ameliyat olmaktadır. Bazılarında gerçekten ameliyat gerekirken büyük bir kısmı ameliyat gerektirmeden düzelebilir.

Tamoksifen endometrium üzerinde de uyarıcı etki gösterir ve endometriumun kalınlaşmasına yol açar. Bu kalınlaşmanın derecesi ve beraberinde polip olup olmadığı ve hastaların kanamalarını olup olmadığı veya adet kanamasını paterninin değişip değişmediği endometrial kalınlaşması ve polibi olan hastalara müdahele ederken önemli bir konudur. Çünkü Tamoksifene bağlı rahim kanseri gelişebilir. Bunu anlamanın yegane yolu endometrial kalınlaşma veya polip gelişen hastalarda biopsi alınması veya rahim duvarının kazınmasıdır.

Adet görmeyen bir kadında normal endometrium 4 mm’dir bunun üzerindeki değerler kalınlaşma olarak kabul edilir. Endometrial kalınlaşma varsa ve özellikle de beraberinde kanama veya düzensiz kanama varsa endometrial kalınlığın biopsi alınarak , histeroskopi veya rahim duvarı kazınarak değerlendirilmesi ve çıkartılan materyalin mutlaka patolojik incelemeye gönderilmesi gereklidir.

Meme kanseri hastalarının %5-10 ‘da BRCA gen mutasyonu vardır ve bu hastaların bir kısmında yumurtalık kanseri ve tamoksifen kullanımına bağlı rahim kanseri gelişme riski vardır. Bu sebeplerle meme anseri tanısı alan ve/veya tamoksifen kullanan hastaların daha sık aralarla jinekolojik muayeneye gitmesi gereklidir.

Comments are closed.